Склад Кафедри

ПІБ – Пилипюк Катерина Миколаївна

Вища освіта –  закінчила у 2009 році Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (нiмецька)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача   німецької та англійської мов та літератур.

Науковий ступінь – кандидат педагогiчних наук

(ДК № 025496 від 22 грудня 2014 р.)

Тема дисертації -  Пiдготовка майбутніх учителiв-фiлологiв в університетах Нiмеччини до роботи з педагогічно занедбаними пiдлiтками за спеціальністю 13.00.04 теорiя i методика професiйної освiти

Вчене звання -  доцент кафедри нiмецької фiлологiї

(АД № 005902 від 26 листопада 2020 р.)

Адреса

65029, м. Одеса,
вул. Мечникова, 34

Для зв'язку

Copyright

Авторські права 2021 © Кафедра Філології. Усі права захищені.