Склад Кафедри

ПІБ – Ківенко Інна Олександрівна

Вища освіта –  у 2011 р. закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та французької мов та літератур.

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Захист дисертаційного дослідження відбувся 30.03.2018 р. Диплом видано наказом від 05.07.2018, ДК № 047767.

Тема дисертації: «Мовленнєвий акт подяки : прагмалінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови)».

Адреса

65029, м. Одеса,
вул. Мечникова, 34

Для зв'язку

Copyright

Авторські права 2021 © Кафедра Філології. Усі права захищені.