1. Силабус Політологія і социологія

2. Силабус Психологія

3. Силабус ДЕП

4. Силабус Протокол переладача

5. Силабус Управління роботою портів

6. Силабус Туристичний брендінг

7. Силабус Основи теорії мовної коммунікації

8. Силабус Основи синхронного перекладу

9. Силабус ІОМ

10. Силабус Проблеми іншомовної комунікації

11. Географія туризму (туристичне країнознавство)

12. Силабус Педагогічна психологія

13. Силабус Соціальна психологія

14. «Організація туризму (організація екскурсійної діяльності)»

15. Силабус Лексикологія

16. Силабус Порівн. лексикологія

17. Силлабус Переклад термінології МІ (частина 1)

18. Силлабус Переклад термінології (економічна, юридична) частина 1

19. Силабус Синхронний переклад (частина1)

20. Силабус Усний послідовний переклад (частина 1)

21. Силабус ЛПНТП (морська інженерна)

22. Силабус ЛПНТП (економічна, юридична термінологія)

23. Силабус Спец курс з фонетики

24. Силабус Термінознавство (морська термінологія)

25. Силабус Термінознавство (економічно,юридична термінологія)

26. Силабус Граматичні особливості перекладу

27. Силабус Фрахтування

28. Силабус Стилістика

29. Силабус Порівняльна стилістика

30. Силлабус Методика викладання

31. Силабус Адміністративне право

32. Силабус Порівняльна граматика

33. Силабус Спецкурс (аналіз тексту)

34. Силабус Техніка і технологія морського транспорту

35. Силабус Комерційна експлуатація флоту

36. Силабус Лінгвокраїнознавство (США, Великобританія)

37. Переклад термінології МІ частина 2

38. Силабус Переклад термінології (економічна, юридична) частина 2

39. Силабус Синхронний переклад (частина 2)

40. Силабус Усний послідовний переклад частина 2

41. Силлабус СОТ

42. Силабус Лінгвокраїнознавство (німецькомовні країни)

43. Cилабус Ділова німецька мова

44. Силабус Педагогіка

45. Силабус Управліня персоналом

46. Силабус Застосування інформаційних технологій у перекладі

47. Силабус Теоретико-методологічні засади викладання перекладу

48. Силабус Актуальні напрямки сучасного перекладознавства